İzcilere OynatılaBilecek Oyunlar

Kargalar-Kartallar İzcilik Oyunu

izcilere OynatılaBilecek Oyunlar,İzciler iki Dizi olur, Çehre yüze iki metre fasıla ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar bizzat tarafındaki 8 metre mesafeye kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. denk şekilde oyun tekrar edilir. nihayetinde kimin tarafında henüz çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

Nuh’un Gemisi İzcilik Oyunu

İzciler denk sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan adı verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve Müsait şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler önceden aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saptanan sayıya göre ilk kez birbirini bulan Küme oyunu kazanır.  (Hareketler Denetim edilerek çarpışmalar önlenmelidir.)

Meyve Sepeti İzcilik Oyunu

oyuncular kapalı yerde ise birer İskemle, Aleni havada ise kendilerine bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıkta kalır. Herkes bir meyve adı alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini söyler. İsmi söylenen izciler birbirlerinin yerlerine geçerler, bunlar geçmeye çalışırken ebe bunların birinin adına geçmeye çalışır. Açıkta kalan Gene ebe olur. Ebe meyve sepeti dediği vakit herkes yer değiştirecektir. Oyun böylece sürek eder. Oyuna vakit konulmalıdır.

Kozalak Toplama İzcilik Oyunu

Her Küme üçer kozalak alır. İkişer ismim arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konur. Düdük ile izci Evvel birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir. Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu kez kozalakları teker teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece sürek eder. Hangi gruptaki nihayet adam bu işi Evvel bitirirse o oba oyunu kazanmış olur.

Bom Oyunu İzcilik

Oyun oynayacak 10 öğrenci çıkarılır. 7 ve 7’nin katlarında, sonu 7 ile biten sayılarda BOM deneceği açıklanır ve 1’den başlayarak Dizi ile saydırılır. Yanılan, yanılgı yapan oyundan Men Edilir. Oyun yeniden 1’den başlar. En nihayet kalan yanılmayan öğrenci birinci duyuru edilir.

Dikkat Oyunu İzcilik

Ayrı bir yere  (öğrencilerin göremeyeceği bir yere) değişiklik eşyalar konur. Bıçak, çatal, rozet, tebeşir, gözgü, toplu iğne, bant, aspirin, kilit, anahtarlık vb. gibi. Bunların sayısı öğrencilerin yaşına göre değişebilir. Öğrenciler gruplara ayrılarak, gruplar Dizi ile eşyaların olduğu bölüme gelirler. Eşyaların neler olduğunu dikkatlice incelerler. Gördüklerini belirli bir müddette (1–2 dakikada) yazmaları söylenir. müddet bitiminde değerlendirme yapılır.

Kara-Deniz-Ada Oyunu İzcilik

Ortaya Dahil içe üç daire çizilir. Dairelerin içine siyah, deniz ve ada yazılır. Dairelerin dışında durulur. Oyunu yöneten şahıs ne derse o yapılır. Örneğin DENİZ dediğinde deniz yazan yere, siyah dediğinde siyah yazan yere, ada dediğinde ADA yazan yere sıçrarlar. idareci öğrencileri yanıltmaya çalışır. Örneğin siyah deyip deniz yazan yere sıçrayabilir. Yanılan öğrenciler oyundan çıkarılır.

Horoz Oyunu İzcilik

önder iki kişiyi çağırır. Biri ak, Öteki Diğer bir renk olan iki mendili, çağrılan kişilerin görmeleri engellenerek arkalarına iğnelenir. Birbirlerinin arkasında hangi renk mendil olduğu buldurulmaya çalıştırılır. bizzat arkasındaki mendili arkadaşına göstertmemeye çalışır. İlk bilen oyunda kalır, bilemeyen oyundan Menfaat ve adına Yepyeni oyuncu alınır. Oyun özdeş şekilde sürek eder.

Tilkinin Kuyruğu İzcilik Oyunu

Sınıfın tahtasına kabataslak bir tilki resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. Ebe, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4–5 ismim uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İstenen biçimde çizen izci alkışlanır. Çizemeyen izci de yalnız işaret parmağı vurularak, sınıfça sessizce alkışlanır.

İğne-İplik Oyunu İzcilik

İki grup halinde oynanacağı gibi, kümeler arası da oynanabilir. grup veya gruplardaki izci sayıları eşitlenir. Her kümeye bir dikiş iğnesi ve bir de iplik verilir. İzcilere oynama sırasını tanıtmak için Aniden başlayarak sayı saydırılır veya elle Dizi gösterilir. Bir numaralı izciler liderin, “Başla!” işaretiyle ipliği iğneye geçirirler, iki numaralı izciler gelir ipliği iğneden çıkarır, üç numaralı izciler gelir, ipliği iğneye takar ve oyun böylece sürek eder. Grupların en nihayet izcileri iğne ve ipliği lidere getirirler. İlk getiren grup, yarışmayı kazanır.

Meşhur Adamlar İzcilik Oyunu

İzcilere Oynatıla Bilecek Oyunlar

İzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. önder veya oyunu idare eden:

“Hangi harfi söylersem, o harfle başlayan Meşhur kişilerin adlarını yazacaksınız…” der ve bir harf söyler. Belli bir vakit sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. Şöhret yapmış adamlardan en Çok ad yazan izci, oyunu kazanır.

Yiyecek Yedirme Oyunu   İzcilik   

Her oba birer takım olur. Obadaki Tüm izcilerin gözleri bir kumaş veya fular ile sıkıca kapatılır. Beslenecek bebek (ki oda obanın bir ferdidir) takımların yer aldığı yerden Irak bir Noktada bekler. 1. Yarışmacı elinde bir kaşık (içinde reçel veya yoğurt bulunabilir) ile besleyeceği bebeğe doğru yürümeye çalışır. Önemli olan bu bebeğin ağzını tam bulup hiç dökmeden onu beslemektir. Hangi takım bu işi başarırsa o birinci olur.

Tehdit Edilen Kamp İzcilik Oyunu

İzcilerin yarısı ormanın içinde dinlenek kurarlar. dinlenek yeri renkli flama veya yığılmış geri çantaları Ya da buna benzer şeyler ile temsil edilir. İzciler kamptan yaklaşık 100 m. uzakta 50 m. aralıkla çepeçevre yer alırlar. İzcilerin yarısı bu postalar arasından geçerek dinlenek adına gelmeye çalışırlar. dinlenek yerini müdafaa eden izciler kampa 100 metreden yakına yaklaşamazlar. Kampı tehdit eden izcileri ancak bu mesafenin dışında vurabilirler. yaşam şeridi koparılan izci oyun harici olur. Kampı müdafaa edenlere şerit yoktur.

Bayrak Zaptetmek İzcilik Oyunu

Oyun Müddeti: Oyuna katılacak izcilerin sayısına göre takriben 2–3 saattir. Sınırları belli olan ormanlık bir araziye biri ak biri Al iki, bayrak dikilmiştir. İzciler iki gruba ayrılır. (Sol kolları üzerine ak ve Al yün ipliği bağlanarak birbirlerinden ayrılırlar.)  Bunların ödevi oyun sahasının çeşitli taraflarında ormanlık içine girerek bayrağı aramaktır. Her Küme bizzat bayrağını bulmak ve düşmanın hücumlarından savunmak mecburiyetindedir. başka grubun bayrağını bulmak on sayı kazandırır. şayet düşman bayrağı oyun sonuna kadar müdafaa edilirse 20 puan kazanılır.

Oyunun Neticelenmesi: yaşam şeridi mücadelesi ile olur. (Kolundaki yün ipliği kopan izci yakalanmış sayılır.) Dikkat Edilecek Noktalar: Her iki Küme Ufak kısımlara ayrılır. Bunlardan bir bölümü oyun sahasına bayrağı aramaya giderler. şayet bir Küme tarafından her bir Küme tarafından her iki bayrak da bulunursa görülmeyecek bir yere gizlenir ve burada müdafaa ederler.

Doğa Avı İzcilik Oyunu

Her izci oba başından kimi isimleri içeren bir liste alır. Örneğin; 5 santimetre. kuş tüyü, yılan derisi, Beygir karıncası vb… Bir saat içinde listen’dekilerin olası olduğunca çoğunu bulman gerekir. Bir saatte en çok şeyi bulan izci kazanır. Oyunları oynarken nebat ve hayvanlara hiçbir şekilde ziyan vermemen gerektiğini unutma.

Kim Oyunu İzcilik

İzciliğin kurucusu B.P. (Baden Powell) bu oyunu Rudyard Kipling tarafından yazılan “Kim” adlı hikâyeden esinlendi. Hikâyenin kahramanı “Kim Ball” casusları yakalamak üzere eğitilen öksüz bir çocuktur. Eğiticisi Lurgan, Kim’in eğitimine, Kim’e bir tepsi dolusu Muhtelif kıymetli taşlar göstermekle başlar. Kim taşlara bir dakika baktıktan sonra, üzerlerini bir örtü ile örter ve Kim’den tepside ne tür taşların bulunduğunu saymasını ister. Başlangıçta Kim ancak birkaçını hatırlayabilir. Bir müddet sonra ise kendine gösterilen taşların hepsini Derhal hatırlayabilecek bir vaziyete gelir.

Hazine Avı İzcilik Oyunu

İzcilere Oynatıla Bilecek Oyunlar

Oymak toplantısında oymakbaşın “Gelecek haftanın tabiat yürüyüşü Hazine Avı olacak” diye bildirir. istikbal hafta sonunu sabırsızlıkla beklersin. Beklenen gün gelince oba başın mühürlü bir zarf alır. Zarfın üzerinde x ile işaretlenmiş bir yeri gösteren bir kroki vardır ve şu tümce yazılıdır. “x”e görürsün: “Bulunduğun yerden görebildiğin en yüksek meşe ağacına git. Ağacın en büyük dalının gösterdiği istikamette 90 m. ilerle”. İlerler ve yerinden oynatılmış bir taş bulursun. Taşın altında bir ipucu henüz “Olağan dışı meyveleri olan ağaca doğru 235 m.” sözü edilen ağaç gerçekte dallarına çam kozalakları bağlanmış bir hindibağ otudur. Derhal dibinde teknik iz işaretleri vardır. Bu izler seni bir ağaca götürür. Oda ne? Burada hiç bir ipucu yok. Biriniz başını yukarıya kaldırır. Tepedeki dalda bir mesaj asılı “157’ye bak. 157’ye bakılır, biri bağırır” şuradaki ağaçta Al bir fular Mevcut. Hep beraber o tarafa doğru koşulur. Fulara bir mesaj iğnelenmiştir. “150 m, 90 derece” Haydi ileriye! Buradaki nihayet mesajdır. “Kuru kestane ağacının altını kaz”. Ağacı bulur hep beraber kazmaya koyulur ve nihayetinde hazineyi bulursunuz. Bulduğunuz hazine altın Veyahut Değerli taşlar değildir. fakat en azından bahtlı hazine avcılarının afiyetle yiyeceği bir torba fıstıktır. 

Kayıp Çocuk İzcilik Oyunu

bütün oymağa uyandırı verilir. Oban Derhal Toplanma noktasına koşar. Oban Derhal Toplanma  noktasına koşar, Oymağın bütün obaları toplandığında oymakbaşın yorumlar. “Bir çocuk kaybolmuş aramalar sürdürülüyor, şu anda bir Biricik orman aranmamış vaziyette. Bu ormanın krokisi her obaya verilecek. Yardımınız isteniyor. Yardıma Amade misiniz?” Elbette hazırsınız! Obabaşın sizden beklenileni anlatıyor. Yola çıkıyorsunuz. Bir müddet çocuğu aradıktan sonra bulsanız da bulmasanız da henüz Evvel tespit edilen bir vakit ve yerde başka arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Bu oyunda yastıktan yapılmış bir yapma bebek olan kaçırılan çocuk belki de bir gün aranması şart olan harbi bir çocuk olabilir.

İzcilere Oynatıla Bilecek Oyunlar

İzcilere OynatılaBilecek Oyunlar,İzcilere OynatılaBilecek Oyunlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here